فروش عمده و ویژه کنجد افغانستان با تضمین 50 درصد روغن دهی